Loading...
 

Bloki

Bloki


Blok to miejsce, gdzie może zatrzymać się pociąg. Najpopularniejszym miejscem tworzenia bloków to miejsce na stacjach przy peronie. W bloku pociąg może się zatrzymać w obu kierunkach. Dlatego najczęściej jest ograniczony z obu stron semaforami. Inne miejsca, to przed semaforami wjazdowymi do stacji, gdzie najlepiej stosować pół-bloki.

Rysowanie bloków


Aby stworzyć blok należy najpierw narysować tor i ewentualnie postawić jeden bądź dwa semafory ograniczające miejsce zatrzymania pociągu.

Image

Następnie wybrać narzędzie: Image narysować blok zaczynając od jednego końca kończąc na drugim końcu (łącznie z semaforami, które mogą być tylko na końcu bloku:

Image

Informacja zwrotna bloków


Z blokami POWINNY BYĆ związane urządzenia wykrywające wjazd lokomotywy do bloku. Możliwe są następujące rozwiązania (rozkład czujników):

arrow jeden odcinek izolowany z modułem wykrywającym obecność (np: poprzez badanie przepływu prądu pobieranego przez lokomotywę)
arrow dwa odcinki izolowane z modułami wykrywającymi obecność (jeden taki podwójny blok jest wymagany w module profilowania lokomotywy)
arrow dwa kontaktrony na końcach bloku
arrow jeden kontaktron w środku bloku (to rozwiązanie jest akceptowalne przy bardzo długich blokach)
Generalna zasada: odległość pomiędzy pierwszym miejscem, gdzie lokomotywa zostanie wykryta, a miejscem gdzie ma się najdalej zatrzymać musi być na tyle duża, aby najwolniej zwalniający pociąg zdążył się zatrzymać.

Patrz także: Informacja zwrotna

Jeden lub dwa czujniki muszą zostać związane z danym blokiem. Należy tego dokonać we właściwościach bloku, w zakładce 'Czujki':

Image

W polu Rodzaj elem. DCC należy wybrać ilość czujników informacji zwrotnej. Następnie podłączyć jeden lub dwa czu

Określanie odległości w bloku


Image

Pociąg wjeżdżając do bloku najpierw zwalnia następnie zatrzymuje się. Rysunek przedstawia prędkość pociągu po wjechaniu do bloku:

Image

W zakładce 'Ogólne' należy następnie określić dwie odległości dla ruchu w każdą stronę.

arrow od początku xx czujki do miejsca zwalniania - odległość w centymetrach od miejsca, gdzie pociąg jest pierwszy wykrywany (dla odcinka izolowanego - miejsce pierwszej przerwy w torach; dla kontaktronów - pierwszy kontaktron), do miejsca gdzie może zacząć zwalniać

arrow od początku xx czujki do miejsca zatrzymania - odległość w centymetrach od miejsca, gdzie pociąg jest pierwszy wykrywany, do miejsca gdzie (czoło) pociągu ma się zatrzymać.

Uwaga: odległości są liczone od pierwszego miejsca, gdzie jest wykrywana lokomotywa przy danym wjechaniu do bloku
- dla systemów wykrywania poboru prądu przez pociąg na odcinku izolowanym: pierwsza przerwa w torach, z którą styka się pociąg
- dla systemów z kontaktronami: pierwszy kontaktron (środek tego kontaktrona), z którym spotyka się pociąg

W podanych odległościach nie należy wliczać odległości między początkiem pociągu a miejscem w pociągu, które jest wykrywane przez układy (pierwsze koła czy miejsce umieszczenia magnesu). To wykona program na podstawie wprowadzonych danych przy definiowaniu lokomotywy.

Opóźnienie startu pociągu


Możliwe jest podanie ile sekund ma być opóźnienia pomiędzy momentem podania sygnału 'wolna droga' a podaniem nowej prędkości lokomotywy. Należy wypełnić pola:

arrow Opóźnienie startu pociągu od x msek do y msek

Jeżeli obie liczby będa równe, to program opóźni ruszenie pociągu o podają liczbę milisekund (1000 msek = 1 min). Jeżeli x<y to program wylosuje liczbe z podanego przedziału (za każdym razem inna).

Określenia prędkości w bloku


Następujące opcje steruja prędkościami:

arrow Prędkość po ruszeniu - prędkość w km/h po ruszeniu z bloku. Wartość 0 oznacza, że należy przyjąć prędkość wprowadzoną przy lokomotywie

arrow Prędkość podczas przejeżdżania - prędkość w km/h z jaką ma jechać lokomotywa od momentu wykrycia w bloku, jeżeli nie zatrzymuje się w nim. Wartość 0 oznacza, że prędkość w ogóle ma nie być zmieniania przez program.

arrow Prędkość zwolnienia przed zatrzymaniem - Prędkość w km/h do jakiej ma być zwolniona lokomotywa od miejsca zwalniania i z jaką ma przejechać aż zostanie zatrzymana. Wartość 0 oznacza, że należy przyjąć prędkość wprowadzoną przy lokomotywie.

Inne cechy bloku


arrow Nazwa: nazwa bloku

Półblok


Lokomotywa w półbloku zatrzymuje się tylko przy jeździe w jednym kierunki. W drugim kierunku lokomotywa nie zatrzymuje się (zatrzymuje się dopiero w następnym bloku). Półbloki stosuje się najczęściej przy wjeździe na stacje (dla semaforów wjazdowych).

Image

Następujące opcje umożliwiają stworzenie półbloku:

arrow Nie zatrzymuj ruchu normalnego w lewym/dolnym końcu (brak semafora)

arrow Nie zatrzymuj ruchu normalnego w prawym/górnym końcu (brak semafora)

Jeżeli blok posiada tylko jeden semafor w jednym końcu, to jest automatycznie zamieniany na półblok (co można ręcznie skorygować).


Created by system. Last Modification: Saturday 01 November, 2008 21:40:53 CET by admin.