Loading...
 

Baza opisów CV

Standard NMRA opisuje podstawowe CV, które powinien obsługiwać każdy dekoder. To niestety tylko mały fragment dostępnych CV w nowoczesnych dekoderach. Pozostałe są w każdym dekoderze inne. W tym module można zaimportować (albo samodzielnie stworzyć) własne opisy CV dla posiadanych dekoderów.

Główne okno


Image

W menu: 'Lokomotywy' => 'Lista opisów CV dekoderów' możesz:

arrow 'Nowy opis CV dekoderów' - utworzyć samemu nowy zestaw opis CV dekoderów

arrow 'Zmień opis CV dekod.' - zmienić wskazany opis CV dekoderów

arrow 'Dubluj opis CV dekod.' - utworzyć nowy opis CV dekoderów na podstawie wskazanego

arrow 'Importuj ze strony Gbb' - importuj z nasze strony internetowej gotowe do użycia opisy CV dla najbardziej znanych dekoderów

arrow 'Importuj ze strony JRMI' - importuj opisy ze strony programu JRMI (raczej nie po polsku)

arrow 'Importuj z pliku XML' - importuj opis CV dekoderów z pliku XML (np: wcześniej wyeksportowanego z innej planszy)

arrow 'Importuj z pliku Prolok' - importuj opis CV z pliku przygotowanego dla progamu Prolok

arrow 'Importuj z pliku JMRI' - importuj opis CV z pliku przygotowanego dla progamu JMRI

arrow 'Eksportuj do pliku XML' - eksportuj wskazany opis CV dekoderów do pliku XML (np: dla przyjaciół :-) )

arrow 'Usuń opis CV dekoderów' - usuń wskazany opis CV dekoderów

Importowanie opisu CV dekoderów z internetu


Po naciśnięciu przycisku 'Importuj ze strony Gbb' lub 'Importuj ze strony JRMI' możesz zaimportować gotowe do użycia opis CV dekoderów. Pojawi się okno z listą dostępnych opisów CV:

Image

Wskaż jeden z dostępnych opisów i naciśnij przycisk 'Importuj'

Utwórz/Zmień opis CV dekoderów


Image

W oknie do tworzenia/zmiany opisów CV dekoderów możesz w następujących polach:

arrow Nazwa: wprowadzić nazwę opisu

arrow Nowa grupa: utworzyć nową grupę. Wszystkie CV są pogrupowane w grupy.

arrow Nowe CV: utworzyć nowe CV we wskazanej grupie. Wprowadź numer CV i naciśnij klawisz Enter.

arrow W dół/Do góry: przesuń wskazane CV lub grupa w dół/do góry na liście

arrow Usuń: usuń wskazane CV lub pustą grupę

arrow Numer: wprowadź numer CV, aby szybko przejść do niego

Po stworzeniu nowej grupy, nowego CV lub wskazaniu istniejącej grupy/CV możesz w następujących polach po prawej stronie:

arrow Nazwa: wprowadzić nazwę grupy lub krótki opis CV

arrow Opis: (dla CV) długi opis CV

arrow Zacznij rozwinięte: (dla grupy) zaznaczenie powoduje, że w innych oknach ta grupa będzie od razu rozwinięte

arrow Opisy wartości: przejście do okna, gdzie można wsprowadzić dokładniejsze opisy konkretnych wartości, jakie może CV przyjąć (np: lista producentów)

Image

W zakładce 'Info' możesz wprowadzić następujące informacje o całym opisie CV dekoderów:

arrow Opis: opis
arrow Autor: autor
arrow Wersja: wersja


Created by system. Last Modification: Sunday 02 November, 2008 22:26:02 CET by admin.