Loading...
 

Autoprzejazdy: Informacje techniczne

Normalne działanie AutoPrzejazdów:

- co 3 sekund program robi przegląd bloków w autoprzejezdzie zaczynając następnego po ostatnim dobrym kandytacie na wyjazd (pierwszy blok po uruchomieniu autoprzejazdu jest wybierany losowo)

- dla każdego bloku sprawda, czy to dobry kandydat na wyjazd:
a1) jest stojący lok w bloku lub
a2) do bloku dojedzie zaraz lok, ma się zatrzymać, ale jest ustawiony "Probuj bez zatrzymania"
b) można w kierunku w którym jedzie lok, z niego wyjechać
c) lokomotywa jest grupach przypisanych do autoprzejazdu (o ile są przydzielone jakieś grupy)
d) nie minął czas postoju w bloku (od momentu ostatniego przyjazdu) (o ile nie jest to "próbuj bez zatrzymania")
e) lok ma węgiel, wode lub/i olej (o ile śledzimy takie elementy dla loka)
f) jeżeli z bloku jest tylko jeden wyjazd, to zmiana kierunku jest wymuszona (o ile parametry na to pozwalają)
g) losuj zmianę kierunku jazdy, jeżeli można (z prawdopodobieństwem 50%)

- Dla bloku, który jest dobrym kandydatem na wyjazd:
b) dla każdego bloku w autoprzebiegu sprawdzamy, czy jest dobrym kandydatem na wjazd:
.. i) można do niego wjechać
.. ii) nie jest zajęty
a) generowane są wszystkie przebiegi z danego bloku w danym kierunku do wszystkich dostępnych dobrych kandydatów na bloki wjazdowe
c) losujemy jeden z wybranych przebiegów (wagami w losowości jest ilość rozjazdów zliczonych na przejeżdzie, co można tez modyfikować w parametrach rozjazdów)
d) jeżeli ustawione sa opcje "Wymagana rezerwacja" lub "Nie zatrzymuj się", to program wymusza znalezienie kolejnego przebiegu z bloku końcowego

- Dla wszystkich przebiegów:
a) robione są rezerwacje
b) puszczany jest lok aż bloku, w którym nie jest ustawione "nie zatrzymuj się"

Created by admin. Last Modification: Friday 10 August, 2012 22:53:42 CEST by admin.